Raskas kalusto

www.rengaspainevalvonta.com
TC38 TPMS näyttö raskaalle kalustolle
TC38 näyttö
TCSI TPMS-anturi
TCSI anturi
Näytön jalka
Näytön jalka kiinteään asennukseen

 

Tähän kategoriaan tarjotaan TC215 näyttöön (eri ohjelmisto) perustuvia ratkaisuja, vaihtoehtoisilla antureilla. TC215-järjestelmät, enintään 22 renkaalle ja TC38, 38 renkaalle.

Pitkien ajoneuvojen, kuten vaikkapa linja-autot, tai erityisesti perävaunujen yhteydessä voi olla tarpeen käyttää signaalivahvistinta, varmistamaan antureiden yhteys näyttöön. Perävaunujen yhteydessä vahvistin voidaan sijoittaa vetoautoon, tai vaunuun, kulloinkin parhaiten soveltuvalla tavalla. Anturin ja näytön väliin jäävien rakenteiden määrästä ja materiaaleista riippuen, suurin toimiva etäisyys, anturin ja näytön, tai anturin ja vahvistimen välillä voi olla n. 7m.

Käytettäessä useita vaunuja, vahvistimen asentaminen vaunumoduliksi mahdollista vaunun antureiden rekisteröinnin vahvistimeen. Tämän avulla, vaihdettaessa vaunua, ei vaunun antureita tarvitse uudelleen rekisteröidä näyttöön, vaan kerrotaan ensin vaunun irtikytkennästä, edellisen vaunun kanssa ja uusi liitetään painamalla nappia vaunumodulissa ja sen jälkeen näytössä. Antureiden tiedot ja asetetut valvontarajat tulevat automaattisesti, vaunumodulina toimivasta vahvistimesta.

Näyttö voidaan kytkeä sekä 12V, että 24V sähköjärjestelmiin.

Järjestelmässä käytetään hiukan järeämpiä antureita, jotka valvovat rengaspainetta myös lepotilassa. Aujoneuvon seistessä rengaspaine tarksitetaan tunnin välein, jolloin tieto mahdollisesti vajaasta paineesta on saatavilla heti ajon alkaessa. Suurin rengaspaine näillä antureilla on 13bar ja kuten muutkin anturit, myös nämä mittaavat paineen lisäksi myös lämpötilaa, antaen kuljettajalle tiedon mahdollisesti laahaavasta ja kuumenevasta jarrusta, yms.